Vážené členky/vážení členovia, važení priaznivci, s radosťou dávame vedieť, že podľa stanov občianskeho združenia Wikimedia Slovensko zvolávame na sobotu, 20. marca 2021 valné zhromaždenie. Bude...