Časté otázky

Wikimedia Slovensko podporuje Wikipédiu a jej sesterské projekty na Slovensku. Organizuje súťaže, editačné maratóny a zabezpečuje propagačnú činnosť. Taktiež podporuje tvorbu a používanie slobodne dostupných vzdelávacích materiálov a kultúrnych diel. Robí osvetu o slobodných licenciách a využití týchto materiálov v rôznych oblastiach života.

Nie.

Wikimedia Slovensko (skratka WMSK) je slovenské občianske združenie. Podporuje prispievanie na projekty Wikimedia Foundation (skratka WMF), je však od nej právne nezávislá.

Vo vzťahu k Wikimedia Foundation je Wikimedia Slovensko momentálne rozpoznávaná ako Skupina používateľov (User Group).

Pobočka (Chapter) je ďalšia úroveň pridruženej organizácie vo wikimedickom hnutí, Wikimedia Slovensko však ňou zatiaľ nie je.

Wikimedia Slovensko používa dve logá:

Slovenské logo so slovenským názvom pri komunikácii v slovenčine.
Medzinárodné logo uznanej wikimedickej skupiny používateľov nadáciou Wikimedia Foundation (WMF) v medzinárodnej (inej ako slovenskej) komunikácii.

Nie priamo.

Wikimedia Slovensko podporuje tvorbu a používanie obsahov pre projekty Wikimedia Foundation Inc., medzi ktoré patrí aj Wikipédia.

Nemá však žiadne právomoci na rozhodnutie, ktorý obsah v týchto projektoch byť môže a ktorý nie. Takéto rozhodnutia robí komunita daného projektu.

Viacerí členovia združenia sú aktívnymi prispievateľmi na týchto projektoch, ale majú rovnaké možnosti vyjadrovať svoj názor a ich hlas má rovnakú váhu ako u iných prispievateľov.

Nie.

Wikipédiu a ďalšie wikimedické projekty prevádzkuje Wikimedia Foundation Inc.

Wikimedia SK nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah na tých projektoch.

Wikimedia SK prevádzkuje a zodpovedá za stránku wikimedia.sk.

Áno, číslo účtu a ďalšie údaje nájdete na stránke Kontakt.

Možností je viacero. Sme projektovo orientovaná organizácia a teda hľadáme predovšetkým praktických pomocníkov.

Pracujeme dobrovoľne, ale na udržanie organizácie v činnosti sú potrebné nejaké základné financie, zvážte preto možnosť finančného daru.

V neposlednej rade potrebujeme, aby o nás ľudia vedeli. Povedzte o nás svojim známym, priateľom, kolegom… Sledujte správy na našich profiloch na sociálnych sieťach a zapájajte sa do diskusií.

Load More