Časté otázky

Na čo slúži Wikimedia Slovensko

Wikimedia Slovensko podporuje tvorbu a používanie slobodne dostupných vzdelávacích materiálov a kultúrnych diel. Informuje používateľov o možnostiach využitia týchto materiálov v rôznych oblastiach života. Prispievateľom pomáha tieto materiály vytvárať a uverejňovať. V príprave sú aj rôzne kurzy práce s wiki-projektami a komunikácia s úradmi v tejto problematike.

Je Wikimedia SK pobočkou Wikimedia Foundation?

Nie. Wikimedia Slovensko (skratka WMSK) je slovenské občianske združenie. Podporuje prispievanie na projekty Wikimedia Foundation (skratka WMF), je však od nej právne nezávislá. Ako „pobočka WMF“ je neformálne označovaná organizácia, ktorá v danom štáte podporuje wiki-projekty a slobodnú tvorbu a s WMF uzavrela príslušnú zmluvu. WMSK takúto zmluvu zatiaľ neuzavrela, ale snaží sa o to.

Prečo Wikimedia SK nepoužíva logo Wikimedie?

Lokalizované logo WMF môžu používať len „pobočky“ (pozri vyššie) a podobné organizácie. WMSK takouto organizáciou zatiaľ nie je.

Ovplyvňuje Wikimedia SK obsah Wikipédie a ďalších projektov?

Nie priamo. Wikimedia Slovensko podporuje tvorbu a používanie obsahov pre projekty Wikimedia Foundation Inc., medzi ktoré patrí aj Wikipédia. Nemá však žiadne právomoci na rozhodnutie, ktorý obsah v týchto projektoch byť môže a ktorý nie. Viacerí členovia združenia sú aktívnymi prispievateľmi na týchto projektoch ale majú rovnaké možnosti vyjadrovať svoj názor a ich hlas má rovnakú váhu ako u iných prispievateľov.

Prevádzkuje Wikimedia SK Wikipédiu a ďalšie wiki-projekty?

Nie. Wikipédiu a niekoľké ďalšie wiki-projekty prevádzkuje Wikimedia Foundation Inc. Wikimedia SK nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah na tých projektoch. Wikimedia SK prevádzkuje a zodpovedá za stránku wikimedia.sk.

Je možné finančne podporiť činnosť Wikimedie SK?

Áno, číslo účtu a ďalšie údaje nájdete na stránke Kontakt. Významnejším darcom sa verejne poďakujeme.

Ako môžem pomôcť vo Wikimedii SK?

Možností je viacero. Sme projektovo orientovaná organizácia a teda hľadáme predovšetkým praktických pomocníkov.

Pracujeme dobrovoľne, ale na udržanie organizácie v činnosti sú potrebné nejaké základné financie, zvážte preto možnosť finančného daru alebo poukázania 2% z daní.

V neposlednej rade potrebujeme, aby o nás ľudia vedeli. Povedzte o nás svojim známym, priateľom, kolegom… Veľmi radi poskytneme rozhovor pre médiá. Sledujte správy na našich profiloch v sociálnych sieťach a zapájajte sa do diskusií.