WikiProjekt Wiki pre študentov, študenti pre Wiki

Wiki pre študentov, študenti pre Wiki je projekt spolupráce medzi slovenskou Wikipédiou a strednými a vysokými školami, ktorý zabezpečuje Wikimedia Slovensko. Má za cieľ pomáhať študentom v tvorbe a rozširovaní článkov na Wikipédii, a to pod dohľadom skúsených Wikipediánov. Podobné projekty prebiehajú na viacerých iných Wikipédiách v rámci Vzdelávacieho programu Wikipédie.

Zhrnutie projektu

Študenti často vypracúvajú semestrálne práce, ktorými dokazujú svoje vedomosti a schopnosti. Tieto práce väčšinou skončia u profesora v šuplíku alebo, v lepšom prípade, sú prednesené v triede. Pri uverejnení na Wikipédii však poslúžia tisícom ďalších záujemcov a práca študenta tým naberie na užitočnosti a študentovi pridá na motivácii. Navyše získajú rýchlu spätnú väzbu ak by svoje práce nepísali nezaujatým spôsobom alebo necitovali svoje zdroje. Spracovaním zdrojov si študenti navyknú na citovanie, čo sa im bude hodiť napríklad pri bakalárskej práci.