Kontakt

Upozornenie: Wikimedia Slovensko nie je vlastníkom ani prevádzkovateľom Wikipédie. Wikipédiu vlastní a prevádzkuje nadácia Wikimedia Foundation, s ktorou Wikimedia Slovensko síce spolupracuje, ale je od nej právne nezávislá. Wikimedia Slovensko nezodpovedá za obsah Wikipédie.

Wikimedia Slovensko je občianske združenie založené v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a zaregistrované Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky dňa 16. decembra 2011 pod registračným číslom VVS/1-900/90-38800.

Poštová adresa

Jenisejská 2441/45A
040 12  Košice-Nad jazerom
Slovenská republika

Elektronická adresa

  • E-mail: info@wikimedia.sk
  • E=mailové konferencie:

Sociálne siete

Facebook Wikimedia SK

Jednotliví ľudia

Kontakty na jednotlivých členov organizácie nájdete v sekcii Ľudia.

Bankový účet

FIO banka a.s.

  • číslo účtu: 2200407824/8330
  • IBAN: SK8283300000002200407824
  • BIC kód/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Pre platby z Česka:

  • číslo účtu: 2200407824/2010