Wikijar SVE

Výsledky 3. ročníka súťaže boli zverejnené 31. 7. 2019 na oficiálnej stránke súťaže na Wikipédii.

WikiJar strednej a východnej Európy (skrátene WikiJar SVE, po anglicky CEE Spring) je medzinárodná súťaž v tvorbe článkov, prebiehajúca na verziách Wikipédie v jazykoch strednej a východnej Európy. Na slovenskej Wikipédii Wikimedia Slovensko zorganizovala už tri ročníky: v roku 2015, 2016 a 2019. Tretí ročník na slovenskej Wikipédii začal 22. marca a skončil 31. mája 2019.

Zrhnutie súťaže

Hovorí sa, že viac poznáme vzdialené kraje ako blízkych susedov. A to je škoda! Túto medzeru v poznaní chceme pomôcť zaceliť – tak pre účastníkov súťaže, ktorí sa popri písaní a prekladaní článkov dozvedia mnoho o reáliách susedných štátov, ako aj pre širokú slovenskú verejnosť, ktorá u nás nájde viac hodnotných informácií o tejto téme.

Cieľ súťaže

Zvýšiť kvalitu a počet článkov o strednej a východnej Európe na slovenskej Wikipédii.

Ako sa zapojiť

V 3. ročníku sa súťažilo v dvoch kategóriách: pre originálne články a pre preklady. Zapojíte sa napísaním aspoň jedného článku, ktorý vyhovuje podmienkam stanovených pravidlami súťaže a prihlásite ho do súťaže.

Ceny

V kategórii originálnych článkov sú ceny nasledovné:

  1. cena: poukážka na nákup v kníhkupectve Martinus v hodnote 50 €
  2. cena: poukážka na nákup v kníhkupectve Martinus v hodnote 25 €
  3. cena: poukážka na nákup v kníhkupectve Martinus v hodnote 25 €

V kategórii prekladov sú ceny nasledovné:

  1. cena: poukážka na nákup v kníhkupectve Martinus v hodnote 30 €
  2. cena: poukážka na nákup v kníhkupectve Martinus v hodnote 20 €
  3. cena: poukážka na nákup v kníhkupectve Martinus v hodnote 10 €