Wikijar SVE

WikiJar strednej a východnej Európy (skrátene WikiJar SVE, po anglicky CEE Spring) je medzinárodná súťaž v tvorbe článkov, prebiehajúca na verziách Wikipédie v jazykoch strednej a východnej Európy. Na slovenskej Wikipédii Wikimedia Slovensko zorganizovala už 7 ročníkov: v rokoch 2015, 2016, 2019 až 2023. Súťaž sa tradične koná od 21. marca a skončil 31. mája daného roku. Celkovo bolo pridaných 708 nových článkov.

Zrhnutie súťaže

Hovorí sa, že viac poznáme vzdialené kraje ako blízkych susedov. A to je škoda! Túto medzeru v poznaní chceme pomôcť zaceliť – tak pre účastníkov súťaže, ktorí sa popri písaní a prekladaní článkov dozvedia mnoho o reáliách susedných štátov, ako aj pre širokú slovenskú verejnosť, ktorá u nás nájde viac hodnotných informácií o tejto téme.

Cieľ súťaže

Zvýšiť kvalitu a počet článkov o strednej a východnej Európe na slovenskej Wikipédii.

Prehľad ročníkov

* 2015: 127 článkov, 8 súťažiacich

* 2016: 177 článkov, 16 súťažiacich

* 2019: 93 článkov, 16 súťažiacich

* 2020: 107 článkov, 11 súťažiacich

* 2021: 42 článkov, 9 súťažiacich

* 2022: 44 článkov, 6 súťažiacich

* 2023: 124 článkov, 7 súťažiacich