Slovenská ľudová kultúra – editačný maratón

WikiEdit Slovenská ľudová kultúra bola udalosť zameraná na podporu a šírenie osvety o slovenskej ľudovej kultúre. Iniciátorom projektu je Wikimedia SK a na jeho realizácii sa podieľajú vedeckí pracovníci zo slovenských univerzít a vedeckých pracovísk.

Cieľ editačného maratónu

V priebehu dvoch dní sme chceli vytvoriť na Wikipédie približne 20 hesiel týkajúcich sa slovenskej ľudovej kultúry. Plánovali sme, že bude upravených 10 existujúcich hesiel a 10 článkov bude novo vytvorených. Všetky heslá budú zdrojované relevantnými internetovými a knižnými zdrojmi.

Priebeh

WikiEdit trval dva dni, a to od 10:00 v priebehu víkendu 9. a 10. júna 2018. Konal sa v Bratislave v priestoroch firmy KPMG na mieste: Dvořákovo nábrežie 10.

Ako záruka kvalitne spracovaných hesiel na WikiEdite pôsobili odborníci z radov folkloristov, etnológov a wikipediánov – redaktorov a správcov, ktorí budú pomáhať dobrovoľníkom z radov laickej verejnosti.

Práci na Wikipédii predchádzala prednáška ako správne pracovať na Wikipédii. Účastníci WikiEditu sa naučili založiť nový článok a správne doň vkladať šablóny a ako rozlišovať kvalitné a relevantné zdroje pre článok na Wikipédii.

Následne sa účastníci rozdelili do skupín a rozdelili si heslá, na ktorých budú spoločne pracovať. Na základe tohto rozdelenia účastnici vyberali relevantné zdrojové materiály v knižnej podobe (slovníky, odborné monografie, zborníky, odborné časopisy a pod.). Každá skupina mala k dispozícii minimálne jedného odborníka z radov folkloristov, etnológov a wikiredaktorov.

Výsledok

Účasti sa na tomto workshope naučili pracovať na Wikipédii a Commons. Tvorba encyklopedického hesla je spojená s prácou so zdrojmi, internetovou a bibliografickou literatúrou a to je zručnosť dôležitá aj mimo priestoru Wikipédie. Práca s internetom v súčasnosti často znamená prechádzanie množstva informácií a ich selektívne triedenie – pravdivé od nepravdivých, relevantné od nerelevantných, užitočné od neužitočných. Rozvíjanie schopnosti rozoznať kvalitný zdroj, či už článok, knihu alebo iný materiál bude jedným z predmetov WikiEditu. Pre skúsenejších redaktorov Wikipédie bola účasť na WikiEdite príležitosťou prehĺbiť si vedomosti a získať nový pohľad na problematiku ľudovej kultúry.