O nás

Naše motto

Predstavte si svet, v ktorom môže každý človek slobodne zdieľať všetky vedomosti ľudstva. Taký svet tvoríme!

Naše poslanie

Naším cieľom je umožniť slobodný prístup k vedomostiam všetkým ľuďom po celom svete. Myslíme si, že vedomosti by mali byť dostupné každému bez rozdielu.

Ako slovenská wikimedická organizácia propagujeme a podporujeme slobodnú tvorbu na území Slovenskej republiky so zameraním na slovenské wikimedické projekty.

Náš príbeh

Prvé snahy o založenie organizácie, ktorá by podporovala slovenskú wikimedickú komunitu a slovenské wikimedické projekty, sa datujú až do roku 2006. Kvôli nezáujmu bol však návrh oživený až v roku 2011, no na založenie organizácie chýbali ľudia. Keďže bol záujem komunity malý, prípravných krokov na založenie organizácie sa ujali konkrétni redaktori. Spočiatku panovala okolo založenia organizácie nedôvera, najmä kvôli nedostatku komunikácie medzi komunitou a iniciatívnymi jednotlivcami. Za spoluúčasti komunity boli neskôr na stránke na Wikipédii sformované stanovy a ciele budúcej wikimedickej organizácie. Stanovy boli po právnej konzultácii pripravené na založenie občianskeho združenia a Wikimedia Slovenská republika vznikla 16.12.2011. Ustanovujúce valné zhromaždenie prebehlo 9. marca 2012.

V roku 2012 Wikimedia Slovensko zorganizovala svoju prvú súťaž, a to pilotný ročník medzinárodnej fotografickej súťaže Wiki miluje pamiatky.

V roku 2013 sme okrem ďalšieho ročníka Wiki miluje pamiatky stáli aj za stretnutím Wikimedií strednej a východnej Európy v Modre-Harmónii.

V nasledujúcich rokoch sme usporiadali ďalšie súťaže na zlepšenie kvality slovenskej Wikipédie. V roku 2014 sme v spolupráci s Nadáciou PARTNERS zorganizovali Deň finančnej gramotnosti na zlepšenie hesiel s finančnou tematikou. V roku 2015 sme sa pridali k ostatným kolegom z regiónu a začali sme organizovať súťaž WikiJar strednej a východnej Európy. V rámci projektu Wiki pre študentov, študenti pre Wiki sme spolupracovali so slovenskými strednými a vysokými školami, aby sme pomohli študentom v tvorbe a rozširovaní článkov na Wikipédii.

V roku 2018 sme boli uznaní za wikimedickú skupinu používateľov Nadáciou Wikimedia (Wikimedia Foundation). Toto postavenie vo wikimedickom hnutí nám umožňuje lepšiu komunikáciu so zahraničnými pridruženými organizáciami a s Nadáciou ako takou. V júni sa v spolupráci s vedeckými pracovníkmi zo slovenských univerzít a vedeckých pracovísk uskutočnil editačný maratón WikiEdit Slovenská ľudová kultúra. Okrem toho sme spustili projekt WikiOnTheRoad. Prostredníctvom neho sme cestovaním po regiónoch Slovenska a v spolupráci s regionálnymi partnermi chceli získať nových redaktorov, zdokonaliť súčasných a pridať encyklopedický a mediálny obsah o menej známych oblastiach Slovenska na úložisko Wikimedia Commons. Tiež sme po prvýkrát zorganizovali súťaž Ázijský mesiac Wikipédie, ktorá sa zameriava na pridávanie a vylepšovanie obsahu o ázijských témach.

V roku 2019 sme zorganizovali tretí ročník WikiJari SVE, v septembri sa po ročnej prestávke uskutočnila medzinárodná fotografická súťaž Wiki miluje pamiatky a november patril druhému ročníku Ázijského mesiaca Wikipédie. Pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie v novembri 2019 sa uskutočnil editačný maratón WikiEdit Nežná ‘89.