Wikimedia Slovensko vás pozýva nafotiť naše kultúrne pamiatky, vyhrať hodnotné ceny a zároveň podporiť povedomie o slovenskom kultúrnom dedičstve. Medzinárodná súťaž Wiki miluje pamiatky má...