Tohtoročné pravidelné valné zhromaždenia občianskeho združenia Wikimedia Slovensko sa konalo 10. februára 2024 v Bratislave. Valné zhromaždenie sa konalo podľa schváleného programu:...