Aktuality

  • 23. 1. 2020 – Anglická Wikipédia dnes dosiahla míľnik v podobe 6 miliónov článkov.
  • 16. 1. 2020 – V deň devätnástych narodenín Wikipédie, 15. januára 2020, bola v Turecku Wikipédia odblokovaná po viac ako dva a pol roku blokovania. Viac prináša článok Nadácie Wikimedia.
  • 8. 1. 2020 – Navrhované pravidlá o sprostredkovateľoch v Indii by mohli obmedziť prístup všetkých k informáciám online. Po novom by sprostredkovatelia webov s viac ako 5 miliónami používateľmi prevádzkujúci a hosťujúci obsah v Indii museli mať stále sídlo s fyzickou adresou v Indii a ustanoviť kontaktnú osobu na koordináciu s orgánmi činnými v trestnom konaní. Generálna poradkyňa Nadácie Wikimedia Amanda Keton napísala otvorený list ministrovi indického ministerstva elektroniky a informačných technológií Shrimu Ravimu Shankarovi Prasadovi, v ktorom vyjadrila svoje obavy. Celé znenie listu je zverejnené na stránke WMF.
  • 6. 1. 2020 – Potrebujete niekedy povzbudiť? Rubrika On The Bright Side novín The Signpost prináša každý mesiac výber dobrých správ a povzbudzujúcich príbehov z wikivesmíru. Prečítajte si najnovšie vydanie.
  • 27. 12. 2019 – Včera, 26. decembra 2019, prehlásil turecký ústavný súd 30 mesiacov dlhé blokovanie Wikipédie v krajine za protiústavné. Legálnosť blokovania momentálne skúma Európsky súd pre ľudské práva, na ktorý Nadácia Wikimedia podala sťažnosť v máji 2019. Turecká vláda má zaslať písomné pripomienky vo veci v priebehu januára. Viac podrobností v článku Nadácie Wikimedia.
  • 22. 12. 2019 – Dňa 16. decembra 2019 sudca okresného súdu Spojených štátov pre východný okres štátu Virgínia T. S. Ellis III vydal rozhodnutie v prípade Nadácie Wikimedia (WMF) a Národnej bezpečnostnej agentúry (NSA) ohľadom masového dohľadu vlády Spojených štátov (USA) nad elektronickou komunikáciou, do ktorého spadá aj všetka komunikácia na projektoch Nadácie Wikimedia. Verdikt znie, že WMF nemá procesnú spôsobilosť na ďalšie vedenie sporu. Na pojednávaní 30. mája 2019, ktorého pokračovaním je tento verdikt, americká vláda namietala, že WMF neposkytla dostatočné dôkazy o vládnom dohľade na ďalšie súdne konanie. Takisto tvrdila, že súdny spor nemôže pokračovať, pretože súd by musel vziať do úvahy informácie, o ktorých vláda tvrdí, že sú chránené štátnym tajomstvom. Inými slovami, vláda tvrdila, že prípad nemôže byť vedený bez zverejnenia informácií o masovom dohľade americkej vlády, čo by ohrozilo americkú národnú bezpečnosť. Preto by mal byť podľa vlády USA celý prípad zamietnutý. Advokáti Nadácie Wikimedia z American Civil Liberties Union (ACLU) súdu vysvetlili, že vládne argumenty sú nesprávne, pretože Nadácia poskytla dostatočné dôkazy a odborné svededctvo na ďalšie konanie v súdnom procese. Tiež vysvetlili, že štátne tajomstvo tu neplatí, pretože podľa zákona Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) musia súdy posúdiť informácie v konaniach o elektronickom dohľade, akým je aj tento. Podľa advokátov z ACLU teda vláda nemôže poskytnutie týchto informácií odoprieť a požadovať zamietnutie procesu na základe toho, že považuje informácie v súdnom procese za citlivé. Namiesto toho sa má aplikovať postup podľa FISA a súd musí citlivé štátne dôkazy preštudovať za zavretými dverami. V pojednávaní zo 16. decembra súd akceptoval námietky vlády. Konkrétne rozhodol, že WMF nepredložila dostatočné dôkazy o tom, že Národná bezpečnostná agentúra monitorovala wikimedickú komunikáciu a ak by aj bola Nadácia schopná predložiť dostatočné dôkazy, privilégium štátneho tajomstva by zabránilo pokračovaniu procesu. Súd vyhodnotil, že ďalšie súdne spory týkajúce sa tohto stáleho problému by si vyžadovali, aby vláda zverejnila utajované podrobnosti o fungovaní masového dohľadu a odmietol preštudovanie dôkazov za zavretými dverami. Nadácia Wikimedia s rozsudkom slušne nesúhlasí a domnieva sa, že verejné zverejnenia vlády o programe dohľadu poskytujú dostatočné dôkazy na ukázanie, že NSA používa systém dohľadu Upstream na sledovanie komunikácie používateľov Wikimedie a zamestnancov Nadácie Wikimedia. Nadácia momentálne konzultuje ďalšie kroky so svojimi advokátmi a bude poskytovať ďalšie informácie o vývoji. O prípade informovala Nadácia Wikimedia na svojom webe. Viac informácií a prehľadný vývoj sporu od jeho začiatku v roku 2015 poskytuje súhrnná stránka WMF.
  • 17. 12. 2019 – Sčítanie botov, rozdielnosti diskusií na anglickej a španielskej Wikipédii a ako prírodné obdobia ovplyvňujú návštevnosť stránok. Tieto a iné výskumy zhŕňa rubrika o najnovšom výskume aktuálneho The Signpost.
  • 13. 12. 2019 – Na Deň ľudských práv, 10. decembra, odštartovala kampaň #WikiForHumanRights. Jej cieľom je do 30. januára 2020 zlepšovať, vytvárať a prekladať články o ľudských právach na Wikipédii. Tie sú totiž často skryté v inštitucionálnych systémoch alebo špecializovaných publikáciách, čo sťažuje prístup k nim a ich porozumenie. To môže byť problémom v dobe rastúcej polarizácie, dezinformácií a obmedzovania práv slobody prejavu, zhromažďovania a súkromia, ako aj prebiehajúceho konfliktu. „Na zabezpečenie toho, aby mal každý prístup k základným ľudským právam, je dôležité, aby ľudia najprv poznali svoje práva,“ hovorí šéf vonkajších vzťahov Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva Laurent Sauveur. Tiež poznamenal, že vďaka spolupráci s Wikimediou budú dôležité vedomosti sprístupnené v čo najviac jazykoch. Viac informácií o kampani a o tom, ako sa do nej zapojiť, nájdete v článku na webe WMF alebo na stránke kampane na Mete.
  • 7. 12. 2019 – 2. decembra boli oznámené výsledky medzinárodnej fotografickej súťaže Wiki miluje Zem. Tá sa každoročne zameriava na chránené územia, teda prírodné rezervácie, chránené krajinné oblasti a národné parky – jedinečné lokality, ktoré tvoria veľkú časť svetového prírodného dedičstva. Všetky obrázky sú nahrané na Wikimedia Commons, digitálne úložisko, ktoré obsahuje väčšinu fotografií použitých na Wikipédii a v celom wikimedickom ekosystéme. Súťaž sa koná od roku 2013 a tento ročník bolo zaslaných viac ako 95 000 fotografií z tridsiatich siedmich krajín zo všetkých kontinentov na svete (okrem Antarktídy). Všetky snímky hodnotili poroty na národnej úrovni a víťazi z nich postúpili ďalej a boli hodnotení medzinárodnou porotou/komisiou expertov. Prečítajte si správu z tohto ročníka alebo si pozrite víťazov celosvetového kola, vrátane národných.
  • 3. 12. 2019 – Viac komunikácie nezvyšuje produktivitu redaktorov; používatelia Toru robia dobrú prácu; škodlivý obsah je na anglickej Wikipédii vzácny. Pozrite si mesačné zhrnutie najnovšieho akademického výskumu o Wikipédii a ostatných wikimedických projektoch v októbrovom The Signpost.