Aktuality

  • 18. 10. 2019 – V dňoch 11. až 13. októbra 2019 sa v Belehrade v Srbsku konalo stretnutie wikimedickej komunity strednej a východnej Európy CEE Meeting 2019. Slovenskú komunitu na stretnutí zastupoval predseda Wikimedie Slovensko Matej Grochal, ktorý hovoril o problematike prechyľovania a rodovo neutrálneho jazyka, a podpredsedníčka WMSK Radoslava Semanová, ktorá sa podelila o skúsenosti z editačného maratónu o slovenskej ľudovej kultúre (WikiEdit Slovenská ľudová kultúra). Záznam z oboch prednášok je dostupný na YouTube: Matej Grochal – Rodový jazykRadoslava Semanová – Slovenská ľudová kultúra.
  • 15. 10. 2019 – V Murrákuši v Maroku sa 4. až 6. októbra 2019 stretla arabská wikimedická komunita, aby si wikimediáni z arabského regiónu počas trojdňovej konferencie WikiArabia 2019 vzájomne zozdieľali skúsenosti a pohľady týkajúce sa wikimedických projektov v arabských krajinách. WikiArabia sa prvýkrát konala v roku 2015, ide teda už o jej štvrtý ročník.
  • 15. 10. 2019 – 4. až 6. októbra 2019 sa vo Wuppertali v Nemecku konala konferencia WikiCon 2019 pre nemecky hovoriacu wikimedickú komunitu.
  • 9. 10. 2019 – Kto sú organizátori, ktorí rozvíjajú komunity Wikimedie? Prečítajte si viac o novom výskume o kľúčových postavách, ktoré prinášajú energiu do wikimedického hnutia.
  • 8. 10. 2019 – Nadácia Wikimedia zverejnila údaje o rôznorodosti svojich zamestnancov v Spojených štátoch amerických a ľudí, s ktorými spolupracuje po celom svete. Za posledný fiškálny rok 2018–19 (júl 2018 až jún 2019) bolo 53% novoprijatých zamestancov žien a 30% novoprijatých zamestancov tvorili Černosi, Afroameričania, Hispánci, ľudia pôvodom z Latinskej Ameriky, Ázijčania alebo Indiáni. Celkovo sa zastúpenie žien v USA zvýšilo zo 45% na 47%. 41% novoprijatých zamestnancov v USA na technické pozície bolo žien, z ktorých 18% boli ženy farebnej farby pleti. V manažmente a na líderských pozíciách zostáva vyššie zastúpenie žien ako mužov, čo je ojedinelé v porovnaní s veľkými technologickými spoločnosťami, no celkom porovnateľné s neziskovými organizáciami. Napriek týmto dobrým výsledkom má ešte Nadácia prácu pred sebou. Najnovšie dáta ukazujú, že iba 13% zamestancov Nadácie v USA sú Ázijčania, 8% sú Hispánci/ľudia pôvodom z Latinskej Ameriky, 7% sú Černosti/Afroameričania, 0,4% sú Indiáni/pôvodní Aljašťania a 5% sú mnohorasoví. V porovnaní s minuloročnou správou o rôznorodosti je vidieť nárast ľudí farebnej farby pleti, no Nadácia má stále priestor na zlepšenie. Okrem údajov o zamestancoch Nadácie v USA však správa analyzuje aj ľudí pracujúcich s/pre Nadáciu po celom svete. Za posledné štyri fiškálne roky je vidieť stály nárast počtu žien, no aj tu je ešte veľa priestoru na zlepšenie. Informácie o rasách a etnicitách celosvetovo sa v správe nenachádzajú, keďže zber takýchto údajov nie je v niektorých krajinách povolený. Viac informácií a aj konkrétne grafy nájdete na stránke Nadácie Wikimedia. Okrem týchto údajoch sa tam dozviete aj stratégii a o tom, ako Nadácia zvyšuje kultúru inklúzie.
  • 3. 10. 2019 – V roku 2013 bola na wikiprojekty nasadená funkcia poďakovať, ktorá umožňuje poďakovať redaktorom za ich úpravy. Túto akciu je možné vykonať kliknutím na text „poďakovať“ pri konkrétnej revízii v histórii stránky. Po 6 rokoch od nasadenia funkcie výskumný tím Nadácie Wikimedia v spolupráci s Gunn High School a University of Toronto uskutočnili výskum o tejto funkcii. Výsledky sú nasledovné: V najväčších jazykoch je poďakovanie posielané zväčša nahor – od menej skúsených redaktorov viac skúseným. Napriek tomu najskúsenejší redaktori posielajú/obdržiavajú poďakovanie menej často vo vzťahu k ich celkovým počtom úprav pri porovnaní so všetkými ostatnými skupinami redaktorov. Niektoré projekty sa vymykajú trendom, napríklad na nórskej Wikipédii je poďakovanie posielané zväčša nadol (od skúsených menej skúseným). Na tejto jazykovej verzii Wikipédie tiež prišlo do kontaktu s funkciou poďakovať viac ako 5% redaktorov, čo je celkový priemer. Kontrolovaný test naznačuje, že obdržanie jediného poďakovania môže počas nasledujúceho dňa zvýšiť počet úprav redaktora aspoň 1,5-krát. Tento zvýšený efekt ustupuje v priebehu nasledujúceho mesiaca, ale je stále silný v priebehu prvého týždňa po poďakovaní. Informácie zhrnul článok na webe WMF, dostupná je však ale aj analýzavedecká práca a kód a dáta výskumu.
  • 2. 10. 2019 – Ako to dopadne, keď majú študenti za úlohu napísať alebo rozšíriť článok ako zadanie v rámci svojich štúdií na univerzite? V článku na webe WMF si môžete prečítať úspešný príklad z Telavivskej univerzity.
  • 27. 9. 2019 – Vďaka nástroju Preklad obsahu bolo preložených už viac ako pol milióna článkov. Nástroj bol vytvorený za účelom zmenšovania vedomostnej priepaste medzi jazykmi: zatiaľ čo anglická Wikipédia má viac ako 5 miliónov článkov, napríklad bengálsky hovoriaci čitatelia, ktorých je okolo 260 miliónov, majú prístup k len 75 000 článkom. Vytvorenie, udržiavanie a rozvoj nástroja nebol ľahký: jeho tvorba a prispôbovanie decentralizovanému modelu Wikipédie tak, aby sedel lokálnym infraštruktúram jednotlivých jazykových verzií Wikipédie, trval 4 roky. Nedávno bolo rozhranie nástroja doplnené o podporu rich textového formátovania a výsledný preklad vylepšuje použitie umelej inteligencie. Najnovšia verzia ponúka redaktorom strojovo preložený text na vylepšenie a zaisťuje, že všetok neskotrolovaný strojový preklad musí prejsť revíziou. Na automatickom preklade Nadácia Wikimedia spolupracuje so spoločnosťou Google na zabezpečenie čo najvyššej možnej kvality. Dohoda je postavená tak, že žiadne údaje používateľov Wikimedie sa Googlu nedostanú. V minulom roku bolo vďaka nástroju preložených takmer 150 000 článkov, čo predstavuje medziročný nárast o viac ako dvadsať percent. Dáta tiež ukazujú, že preložené články majú menšiu mieru tendencie byť zmazané ako články vytvorené od nuly. V budúcnosti sa bude jazykový tím Nadácie zameriavať na dve kľúčové oblasti podľa strednodobého plánu: zabezpečiť, aby mohlo čo najviac wikimedických wiki v rôznych jazykoch využívať celý balík prekladateľských nástrojov a rozšíriť typy príspevkov, ktoré nástroj Preklad obsahu podporuje. Viac informácií prináša nedávny článok na webe Nadácie, podrobnejšie informácie nájdete na novom webe pre správy, otázky a diskusie v rámci wikimedického hnutia Wikimedia Space.
  • 20. 9. 2019 – Nadácia Wikimedia vydala posudok o udržateľnosti, ktorý zaznamenáva celkovú uhlíkovú stopu, ktorá je vytvorená aktivitami Nadácie, a zaväzuje ju k znižovaniu emisií. Plán sa pripravoval viac ako 2 roky a Nadáciu zaviaže k väčšej environmentálnej udržateľnosti a uvedomeniu si vplyvu na životné prostredie. Koncom minulého roka Nadácia pracovala so Strategic Sustainability Group na preskúmavaní súčasných praktík a vytýčení základných zásad a na možnom ďalšom postupe. Konzultácia zahŕňala vplyv všetkých priamych výdavkov Nadácie Wikimedia na životné prostredie vrátane jej internetových služieb, kancelárií, globálneho personálu, dodávateľov, cestovania a významných udalostí. Konzultácia nezahŕňala vplyv nepriamych výdavkov, akými sú aktivity financované z grantov, peňažné investície alebo nadačné investície; nezohľadnila ani celkové emisie wikimedického hnutia. Krátke zhrnutie posudku nájdete v článku Nadáciecelý posudok sa nachádza na Wikimedii Commons.
  • 19. 9. 2019 – Vďaka spolupráci Wikimedie Norge (Nórsko), Wikimedie Armenia (Arménsko) a National Archives of Norway je viac ako 180 fotografií dokumentujúcich arménsku históriu voľne dostupných na Wikimedii Commons. Všetky z nich boli odfotené nórskou misionárkou Bodil Katharine Biørnovou. Wikimedia Norge a Wikimedia Armenia začali na projekte pracovať v januári 2018. Jeho cieľom bolo digitalizovať fotky a prepísať/preložiť popisy na Wikimediu Commons. Spolupráca s inou wikimedickou pridruženou organizáciou na GLAM projekte mala vysoký dopad na produktivitu a úspech projektu (GLAM je anglická iniciálová skratka pre galérie, knižnice, archívy a múzeá). Ako to v tomto prípade demonštrovala WMNO a WMAM, pridružené organizácie Wikimedie môžu byť mostom medzi GLAM organizáciami, ktoré sú oddelené geografickými hranicami. Napríklad tento projekt pomohol prepojiť The National Archives v Osle s The Armenian Genocide Museum-Institute v Jerevane. GLAM organizácie sú viac povzdbudené, ak sa do projektu zapoja tretie strany z iných krajín; uľahčuje to proces presvedčovania GLAM organizácií, aby spolupracovali, a pomáha to pri oslovovaní viacerých komunít. Viac o projekte si môžete prečítať na webe Nadácie Wikimedia, fotky nájdete v kategórii na Wikimedii Commons.