Aktuality

  • 19. 2. 2020 – Hlasovanie vo voľbách stevardov 2020 trvá do 28. februára 2020 13:59 (UTC). Stevardi sú globálnou skupinou používateľov s úplným prístupom k wiki rozhraniu všetkých verejných wikimedických wiki projektov. Dokážu zmeniť všetky lokálne aj globálne používateľské práva, zmeniť stav a názov globálnych účtov a majú prístup k funkciám byrokratov a správcov. Použitie stevardských právomocí je čiastočne obmedzené pravidlom a stevardi ich využijú len v prípade núdze; teda technický prístup nepoužijú, pokiaľ sú prítomní lokálni používatelia, ktorí ho môžu využiť. Toto im zabezpečuje zastávať rolu byrokratov a správcov na projektoch, ktoré tieto pozície nemajú lokálne obsadené. Viac informácií o voľbách a ako odvoliť nájdete na stránke volieb na Meteskontrolujte si tiež, či ste spôsobilí voliť.
  • 10. 2. 2020 – Najbližšie mesačné online stretnutie Wikimedia Café sa uskutoční 15. februára. Témou budú odporúčania stratégie Wikimedia 2030. Stretnutie bude rozdelené na dve diskusie, každá po jednej hodine. Ako sa pripojiť, konkrétny čas konania stretnutia, podklady a bližšie informácie k stretnutiu, ako aj ďalšie podrobnosti o Wikimedia Café nájdete na Mete.
  • 4. 2. 2020 – Boli ohlásení členovia Komisie ombudsmana pre rok 2020. Komisia ombudsmana vyšetruje sťažnosti týkajúce sa porušenia Ochrany osobných údajovpravidla o prístupe k neverejným informáciámpravidla CheckUser a pravidla skrývania na ktoromkoľvek projekte Nadácie Wikimedia pre Správnu radu Nadácie Wikimedia. Pre Radu tiež skúmajú súlad miestnych pravidiel alebo odporúčaní CheckUser alebo skrývania s globálnymi pravidlami CheckUser a Oversight (skrývanie). Členov Komisie ombudsmana vyberajú úradníci Nadácie Wikimedia z radov komunity Wikimedie a sú menovaní na obdobie približne jedného roka. Ako presne tento proces funguje, ako aj podrobné informácie o komisii nájdete na Mete.
  • 28. 1. 2020 – Nakoľko je Wikipédia užitočná pre začínajúcich programátorov pri osvojovaní si výpočtových konceptov? Aj tento výskum zmieňuje v pravidelnom zhrnutí najnovšieho výskumu aktuálny The Signpost.
  • 23. 1. 2020 – Anglická Wikipédia dnes dosiahla míľnik v podobe 6 miliónov článkov.
  • 16. 1. 2020 – V deň devätnástych narodenín Wikipédie, 15. januára 2020, bola v Turecku Wikipédia odblokovaná po viac ako dva a pol roku blokovania. Viac prináša článok Nadácie Wikimedia.
  • 8. 1. 2020 – Navrhované pravidlá o sprostredkovateľoch v Indii by mohli obmedziť prístup všetkých k informáciám online. Po novom by sprostredkovatelia webov s viac ako 5 miliónami používateľmi prevádzkujúci a hosťujúci obsah v Indii museli mať stále sídlo s fyzickou adresou v Indii a ustanoviť kontaktnú osobu na koordináciu s orgánmi činnými v trestnom konaní. Generálna poradkyňa Nadácie Wikimedia Amanda Keton napísala otvorený list ministrovi indického ministerstva elektroniky a informačných technológií Shrimu Ravimu Shankarovi Prasadovi, v ktorom vyjadrila svoje obavy. Celé znenie listu je zverejnené na stránke WMF.
  • 6. 1. 2020 – Potrebujete niekedy povzbudiť? Rubrika On The Bright Side novín The Signpost prináša každý mesiac výber dobrých správ a povzbudzujúcich príbehov z wikivesmíru. Prečítajte si najnovšie vydanie.
  • 27. 12. 2019 – Včera, 26. decembra 2019, prehlásil turecký ústavný súd 30 mesiacov dlhé blokovanie Wikipédie v krajine za protiústavné. Legálnosť blokovania momentálne skúma Európsky súd pre ľudské práva, na ktorý Nadácia Wikimedia podala sťažnosť v máji 2019. Turecká vláda má zaslať písomné pripomienky vo veci v priebehu januára. Viac podrobností v článku Nadácie Wikimedia.
  • 22. 12. 2019 – Dňa 16. decembra 2019 sudca okresného súdu Spojených štátov pre východný okres štátu Virgínia T. S. Ellis III vydal rozhodnutie v prípade Nadácie Wikimedia (WMF) a Národnej bezpečnostnej agentúry (NSA) ohľadom masového dohľadu vlády Spojených štátov (USA) nad elektronickou komunikáciou, do ktorého spadá aj všetka komunikácia na projektoch Nadácie Wikimedia. Verdikt znie, že WMF nemá procesnú spôsobilosť na ďalšie vedenie sporu. Na pojednávaní 30. mája 2019, ktorého pokračovaním je tento verdikt, americká vláda namietala, že WMF neposkytla dostatočné dôkazy o vládnom dohľade na ďalšie súdne konanie. Takisto tvrdila, že súdny spor nemôže pokračovať, pretože súd by musel vziať do úvahy informácie, o ktorých vláda tvrdí, že sú chránené štátnym tajomstvom. Inými slovami, vláda tvrdila, že prípad nemôže byť vedený bez zverejnenia informácií o masovom dohľade americkej vlády, čo by ohrozilo americkú národnú bezpečnosť. Preto by mal byť podľa vlády USA celý prípad zamietnutý. Advokáti Nadácie Wikimedia z American Civil Liberties Union (ACLU) súdu vysvetlili, že vládne argumenty sú nesprávne, pretože Nadácia poskytla dostatočné dôkazy a odborné svededctvo na ďalšie konanie v súdnom procese. Tiež vysvetlili, že štátne tajomstvo tu neplatí, pretože podľa zákona Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) musia súdy posúdiť informácie v konaniach o elektronickom dohľade, akým je aj tento. Podľa advokátov z ACLU teda vláda nemôže poskytnutie týchto informácií odoprieť a požadovať zamietnutie procesu na základe toho, že považuje informácie v súdnom procese za citlivé. Namiesto toho sa má aplikovať postup podľa FISA a súd musí citlivé štátne dôkazy preštudovať za zavretými dverami. V pojednávaní zo 16. decembra súd akceptoval námietky vlády. Konkrétne rozhodol, že WMF nepredložila dostatočné dôkazy o tom, že Národná bezpečnostná agentúra monitorovala wikimedickú komunikáciu a ak by aj bola Nadácia schopná predložiť dostatočné dôkazy, privilégium štátneho tajomstva by zabránilo pokračovaniu procesu. Súd vyhodnotil, že ďalšie súdne spory týkajúce sa tohto stáleho problému by si vyžadovali, aby vláda zverejnila utajované podrobnosti o fungovaní masového dohľadu a odmietol preštudovanie dôkazov za zavretými dverami. Nadácia Wikimedia s rozsudkom slušne nesúhlasí a domnieva sa, že verejné zverejnenia vlády o programe dohľadu poskytujú dostatočné dôkazy na ukázanie, že NSA používa systém dohľadu Upstream na sledovanie komunikácie používateľov Wikimedie a zamestnancov Nadácie Wikimedia. Nadácia momentálne konzultuje ďalšie kroky so svojimi advokátmi a bude poskytovať ďalšie informácie o vývoji. O prípade informovala Nadácia Wikimedia na svojom webe. Viac informácií a prehľadný vývoj sporu od jeho začiatku v roku 2015 poskytuje súhrnná stránka WMF.