Aktuality

  • 20. 9. 2019 – Nadácia Wikimedia vydala posudok o udržateľnosti, ktorý zaznamenáva celkovú uhlíkovú stopu, ktorá je vytvorená aktivitami Nadácie, a zaväzuje ju k znižovaniu emisií. Plán sa pripravoval viac ako 2 roky a Nadáciu zaviaže k väčšej environmentálnej udržateľnosti a uvedomeniu si vplyvu na životné prostredie. Koncom minulého roka Nadácia pracovala so Strategic Sustainability Group na preskúmavaní súčasných praktík a vytýčení základných zásad a na možnom ďalšom postupe. Konzultácia zahŕňala vplyv všetkých priamych výdavkov Nadácie Wikimedia na životné prostredie vrátane jej internetových služieb, kancelárií, globálneho personálu, dodávateľov, cestovania a významných udalostí. Konzultácia nezahŕňala vplyv nepriamych výdavkov, akými sú aktivity financované z grantov, peňažné investície alebo nadačné investície; nezohľadnila ani celkové emisie wikimedického hnutia. Krátke zhrnutie posudku nájdete v článku Nadáciecelý posudok sa nachádza na Wikimedii Commons.
  • 19. 9. 2019 – Vďaka spolupráci Wikimedie Norge (Nórsko), Wikimedie Armenia (Arménsko) a National Archives of Norway je viac ako 180 fotografií dokumentujúcich arménsku históriu voľne dostupných na Wikimedii Commons. Všetky z nich boli odfotené nórskou misionárkou Bodil Katharine Biørnovou. Wikimedia Norge a Wikimedia Armenia začali na projekte pracovať v januári 2018. Jeho cieľom bolo digitalizovať fotky a prepísať/preložiť popisy na Wikimediu Commons. Spolupráca s inou wikimedickou pridruženou organizáciou na GLAM projekte mala vysoký dopad na produktivitu a úspech projektu (GLAM je anglická iniciálová skratka pre galérie, knižnice, archívy a múzeá). Ako to v tomto prípade demonštrovala WMNO a WMAM, pridružené organizácie Wikimedie môžu byť mostom medzi GLAM organizáciami, ktoré sú oddelené geografickými hranicami. Napríklad tento projekt pomohol prepojiť The National Archives v Osle s The Armenian Genocide Museum-Institute v Jerevane. GLAM organizácie sú viac povzdbudené, ak sa do projektu zapoja tretie strany z iných krajín; uľahčuje to proces presvedčovania GLAM organizácií, aby spolupracovali, a pomáha to pri oslovovaní viacerých komunít. Viac o projekte si môžete prečítať na webe Nadácie Wikimedia, fotky nájdete v kategórii na Wikimedii Commons.
  • 14. 9. 2019 – Nadácia Wikimedia oznámila dotáciu vo výške 2,5 milióna amerických dolárov od Craig Newmark Philanthropies na podporu zabezpečenia Wikipédie a ostatných wikimedických projektov. Vďaka nej má Nadácia lepšie monitorovať a potláčať riziká pre svoje projekty a jej bezpečnostný tím má rásť a rozvíjať množstvo bezpečnostných kontrol a služieb, do ktorých patrí bezpečnosť aplikácií, riadenie rizík, reakcia na incidenty a ďalšie. Vo Wikimedii nejde o prvú Newmarkovu dotáciu: pred ňou daroval projektom Wikimedie takmer 2 milióny amerických dolárov. Podrobné informácie prináša WMF.
  • 12. 9. 2019 – GregorB vo svojom článku v The Signpost vysvetľuje situáciu chorvátskej Wikipédie, ktorá je médiami kritizovaná za nacionalistický sentiment, faktické chyby, nedostatok akademických zdrojov a vynechané fakty o histórii druhej svetovej vojny. Spájaná je tiež s neonacistami a krajne pravicoví správcovia boli obvinení z používania pochybných zdrojov, falošných účtov, falšovania citácií a blokovania prispievateľov, ktorí sa snažia obsah opraviť. Toto však nie sú prvé vážne obvinenia vznesené voči chorvátskej Wikipédii. Polemika ohľadom podobných problémov sa objavila už v roku 2013. Chorvátsky minister školstva Željko Jovanović vtedy varoval chorvátskych študentov pred obsahom na chorvátskej Wikipédii a odporučil im používať iné zdroje informácií, ako napríklad Wikipédiu v angličtine alebo iných väčších jazykoch. Celý článok aj s konkrétnymi príkladmi je dostupný v aktuálnom The Signpost.
  • 8. 9. 2019 – Najnovší The Signpost prináša článok, ktorý sumaziruje nedávne výskumy o rodovej priepasti vo wikimedickom hnutí.
  • 7. 9. 2019 – Wikipédia bola včera a dnes znedostupnená vo viacerých krajinách po celom svete v prerušovaných periódach. Podľa webu Deutsche Welle boli prvé výpadky zaznamenané včera večer. Wikipédia bola krátko dostupná pred polnocou a potom sa znovu odmlčala. Výpadok Wikipédie je dôsledkom masívneho DDoS útoku. Jeho účelom nie je získanie citlivých údajov, útok len zahltí server a tým znemožní prístup k danej službe. V piatok večer profil Wikipédie na Twitteri potvrdil výpadok a oznámil, že na obnovení prístupu sa pracuje. K výpadku sa oficiálne vyjadrila aj Nadácia Wikimedia.
  • 2. 9. 2019 – V Bruseli sa bude v dňoch 6. až 8. septembra 2019 konať wikimedická konferencia WikiConvention francophone. Jej cieľom je výmena poznatkov a skúseností medzi francúzsky hovoriacimi prispievateľmi projektov Wikimedie a naviazanie spolupráce.
  • 22. 8. 2019 – Boli zverejnené koncepty odporúčaní na štrukturálnu zmenu wikimedického hnutia. Pripravené boli deviatimi pracovnými skupinami strategického smerovania Wikimedia 2030. Slúžiť budú ako kľúčový nástroj pri vytváraní budúcnosti hnutia. Ide o prvý pohľad na spôsoby, akými môže hnutie prispôsobiť svoje štruktúry, aby tie pomohli hnutiu napredovať v strategickom smerovaní. Sú odrazovým mostíkom pre konkrétne diskusie o budúcnosti, ktorú chce hnutie spolu vytvoriť. Zatiaľ však nejde o finálne odporúčania. Aby sa do tohto štádia dostali, je potrebná spätná väzba od komunity. Preto neváhajte, prečítajte si koncepty (existujú dve verzie: plné verzie tak, ako ich pripravili pracovné skupiny a skrátené verzie na lepšiu prehľadnosť) a pridajte spätnú väzbu na diskusných stránkach príslušných konceptov odporúčaní. Začať tiež môžete diskusiu v komunite. Komunitná spätná väzba je prijímaná do 15. septembra, po tomto dátume pracovné skupiny vylepšia a dokončia svoju prácu použitím komunitnej spätnej väzby, ako aj externých rád a výskumu. Finálne odporúčania budú verejne publikované v novembri a diskusie o implementácii začnú začiatkom roka 2020.
  • 18. 8. 2019 –  Wikimania 2019  Wikimediánkou roka 2019 sa stala Emna Mizouni. Cenu dostala ako uznanie za jej inšpiratívne líderstvo v globálnom wikimedickom hnutí, najmä v arabských a afrických komunitách, a za jej neúnavnú prácu pri zvyšovaní povedomia o rozsiahlej histórii a kultúre Tuniska. Cena bola udelená dnes v rámci záverečnej ceremónie konferencie Wikimania 2019 v švédskom Štokholme a Emne ju odovzdal spoluzakladateľ Wikipédie Jimmy Wales. Prejav na pódu mal tiež Wikimedián roka 2018 Farhad Fatkullin. Záznam zo záverečnej ceremónie je dostupný online a prečítať si tiež môžete Emnin príbeh.
  • 18. 8. 2019 –  Wikimania 2019  Nadácia Wikimedia a Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) sa stávajú partnermi, aby podporili vytváranie obsahu týkajúceho sa ľudských práv na projektoch Wikimedie. Spolupráca vznikla vďaka Wikimedii Argentina, ktorá za posledné roky podporuje pridávanie obsahu týkajúceho sa ľudských práv cez svoj projekt WikiDerechosHumanos. Novú iniciatívu vyskúšali v júli na editačnom maratóne v Buenos Aires, ktorého sa zúčastnili dobrovoľní redaktori a úradníci OSN. Wikimedia Argentina bude mať vedúcu rolu v propagovaní tohto partnerstva a napomáhaní mu, aby sa dostalo do celosvetového rozsahu. Partnerstvo bolo oznámené na najväčšej wikimedickej konferencii na svete, Wikimanii 2019, a slávnostne začaté podpisom memoranda o porozumení. Svojimi podpismi spoluprácu spečatili Katherine Maherová, výkonná riaditeľka Nadácie Wikimedia, a Laurent Sauveur, šéf vonkajších vzťahov Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva. Celosvetová kampaň začne v decembri. Informácie priniesla Nadácia Wikimedia.