Wiki On The Road

WikiOnTheRoad (slov. Wiki na cestách) je regionálny projekt, ktorého cieľom je získať nových redaktorov a zdokonaliť súčasných a pridať encyklopedický a mediálny obsah o menej známych oblastiach Slovenska na úložisko Wikimedia Commons. V rámci projektu cestujeme po Slovensku a v spolupráci s regionálnymi partermi organizujeme stretnutia v rôznych mestách.

Cieľ projektu

  • Získať nových redaktorov po celom Slovensku
  • Zdokonaliť súčasných redaktorov
  • Pridať a zlepšiť encyklopedický obsah, týkajúci sa slovenských regiónov
  • Pridať mediálny obsah na úložisko Commons – fotografie, skeny, videá a podobne

Uskutočnené podujatia

  • Levoča – 18. až 19. augusta 2018
  • Lipany – 22. september 2018