Deň finančnej gramotnosti

Deň finančnej gramotnosti s Wikipédiou je súťaž na Wikipédii, ktorá prebiehala od 8.9.2014 do 7.11.2014. Spočívala vo vytvorení alebo skvalitnení hesiel s finančnou tematikou a je súčasťou dlhodobého vzdelávacieho projektu Deň finančnej gramotnosti vedenom Nadáciou PARTNERS. Súťaž spoluorganizovali Nadácia PARTNERS a Wikimedia Slovensko.

V súčasnosti má slovenská Wikipédia skoro 200 000 článkov rôzneho zamerania a rôznej kvality, v niektorých oblastiach vyniká, v iných má medzery. Táto súťaž má pomôcť so zaplátaním medzier vo finančníckej oblasti. Organizátori súťaže vybrali 25 súťažných hesiel, ktorých vytvorenie alebo skvalitnenie bude ocenené hodnotnými cenami.

Cieľ súťaže

Vytvorenie alebo skvalitnenie hesiel s finančnou tématikou na slovenskej Wikipédii.