Už 3. slovenský ročník fotografickej súťaže s Wikipédiou, Wiki miluje pamiatky, je ukončený a víťazi sú vybraní....