Ľudia

Predsedníctvo

Celé predsedníctvo môžete kontaktovať na adrese predsednictvo@wikimedia.sk.

Matej Grochal
Predseda

Zo začiatku bol členom revíznej komisie, v septembri 2012 bol zvolený za člena predsedníctva a apríli 2013 za podpredsedu. Bol vedúcim niekoľkých slovenských kôl súťaže Wiki miluje pamiatky.

matej.grochal@wikimedia.sk
Radoslava Semanová
Podpredsedníčka

Radoslava svoju činnosť vo Wikimedii SK začala ako pomocníčka pri rôznych projektoch, neskôr prebrala vzťahy s verejnosťou a nábor nových členov a aktivistov.

radoslava.semanova@wikimedia.sk
Dávid Štefan
Podpredseda

Ako aktívny redaktor slovenskej Wikipédie spoluorganizoval súťaže Ázijský mesiac Wikipédie a WikiJar SVE.

david.stefan@wikimedia.sk

Revízna komisia

Celú komisiu môžete kontaktovať na adrese reviznakomisia@wikimedia.sk.

Patrik Kunec
vedúci Revíznej komisie

Patrik je fotografickým nadšencom a pravidelným redaktorom Wikimedie Commons. Venuje sa súťaži Wiki miluje pamiatky a pomáha pri organizovaní wikieditov.

patrik.kunec@wikimedia.sk