WikiMesto

WikiMesto je projekt spolupráce slovenského wikimedického hnutia so slovenskými mestami.

Cieľ projektu

Cieľom projektu je v spolupráci s mestami získať pre Wikipédiu nové texty o meste, jeho regióne, pamiatkach a histórii a pre Wikimedia Commons fotografie mesta, vrátane historických.

Mestá vďaka spolupráci budú mať vylepšené svoje stránky na Wikipédiu. Tie môžu použiť vo svojich propagačných a informačných materiáloch, pre mestskú QRpédiu. Wikipédia patrí k prvým miestam v internetovom vyhľadávaní, čiže kvalitné informácie bude vidieť veľa potenciálnych návštevníkov.