Wiki miluje Zem 2023

Wiki miluje Zem je medzinárodná fotografická súťaž. Prvýkrát bola zorganizovaná v roku 2013 na Ukrajine, od roku 2014 je medzinárodná. Patrí do rodiny Wiki miluje * kde sa pod hviezdičkou skrývajú rôzne témy ako pamiatky, folklór či iné témy. Wikimedia Slovensko organizovala Wiki miluje pamiatky v rokoch 2012 až 2020. V roku 2023 sa rozhodla zorganizovať Wiki miluje Zem.

Cieľom súťaže bolo fotodokumentovať chránené oblasti či prírodné pamiatky: od národných parkov až po individuálne chránené stromy či jaskyne. V rámci Slovenska 18 prispievajúcich na úložisko Wikimedia Commons pridalo 450 fotografií. Z týchto fotografií porota vybrala 10, ktoré postúpili do medzinárodného kola.

Výhercom gratulujeme a autorom za fotky ďakujeme!

Za podporu súťaže ďakujeme Wikimedia Foundation.