Osobné stretnutie Wikimedia Slovensko v novembri 2023

Po štyroch rokoch prestávky sme sa stretli osobne v novembri 2023 v Lysiciach. Cieľom stretnutia bolo posilniť osobné väzby členov vedenia združenia, prediskutovať plány/aktivity na najbližšie obdobie a určiť celkové smerovanie organizácie.

Päť aktívnych členov sa zúčastnilo osobne, jeden online.

Počas stretnutí sa diskutovalo o nezáväzných návrhoch na možné budúce aktivity (opakovane odznela požiadavka práce/aktivít s laickou verejnosťou, aby sa rozšírila znalosť nielen o základoch editovania hesiel na Wikipédii, ale aj povedomie o existencii združenia Wikimedia Slovensko). Prvý deň stretnutia bol zakončený spoločnou večerou.

V sobotu doobeda sa účastníci venovali otázke osobných možností angažovania sa v aktivitách združenia. Všetci zúčastnení vyjadrili ochotu pokračovať v neplatenej činnosti, pričom sa zhodli na pláne zamestnať jedného člena, ktorý bude koordinovať väčšinu budúcich aktivít a zároveň komunikovať s možnými domácimi i zahraničnými partnermi, s inými skupinami wikipediánov a s orgánmi Wikimedia Foundation.

Večer sme si vymieňali skúsenosti o možnostiach editovania na wiki projektoch (najdlhšie sa diskutovalo o práci s Wikidátami, niektorí menej skúsení ich editovali po prvýkrát.) Naučili sme sa základy robotického upravovania.

V nedeľu dopoludnia sme sa venovali prípravám súťaže Ázijský mesiac a tiež podkladov ku kampani dvoch percent z dane z príjmu.

Stretnutie podľa účastníkov splnilo svoj účel – boli prediskutované otázky osobného angažovania sa v združení, naformulované jeho priority a plánované aktivity. Tieto použijeme ako prípravu na valné v zhromaždenie, ktoré sa bude konať začiatkom roku 2024. Zároveň boli posilnené osobné väzby členov Wikimedia Slovensko.