Valné zhromaždenie o. z. Wikimedia Slovensko – 20. 03. 2021

Vážené členky/vážení členovia, važení priaznivci,

s radosťou dávame vedieť, že podľa stanov občianskeho združenia Wikimedia Slovensko zvolávame na sobotu, 20. marca 2021 valné zhromaždenie. Bude sa konať o 17.00 hodine, kvôli pandemickým opatreniam výhradne online. Ako najperspektívnejšia sa javí platforma Zoom, link na stretnutie zverejníme na našej facebookovej stránke: v udalosti https://www.facebook.com/events/768593273763609

 

Program bude pozostávať minimálne z týchto bodov:

* správa o činnosti za rok 2020
* voľba predsedníctva (vypršanie dvojročného mandátu súčasného predsedníctva zo 4. mája 2019)
* plány na rok 2021
* iné

Uvítame aj iné položky do programu. Informácie o valnom a predbežné správy budeme zverejňovať v Kaviarni: https://sk.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Kaviare%C5%88/Wikimedia_Slovensko
Na tento rok plánujeme mix nových a starých projektov, vo vývoji máme niekoľko: vzdelávacie projekty ako WikiGap v spolupráci s knižnicou a kultúrnym centrom, či editaton ohľadom Rómskej komunity, a ďalšie prekvapenia. Otvárajú sa nám nové možnosti spolupráce s ďalšími neziskovými organizáciami. Zároveň sa zapájame do diania v medzinárodnom wikimedickom hnutí.
Starým aj staronovým členom by sme tiež radi pripomenuli potrebu zaplatiť členský príspevok: roky nemenenú čiastku 10 eur pre riadnych členov. Svoje členské, prosím, posielajte na obvyklé číslo účtu: SK8283300000002200407824 do polnoci dňa pred valným, teda do 23.59 19. marca 2021. Budeme tiež radi ak nám venujete svoje 2 % z dane.

Ďakujeme za Vašu priazeň a prajeme veľa zdravia!

Vaša Wikimedia Slovensko, o. z.