WikiJar strednej a východnej Európy 2020

Monastier Studenica, pamiatka Svetového dedičstva UNESCO v Srbsku. Foto: Marcin Szala (Wikimedia Commons)
71 dní, 11 redaktorov, 136 prihlásených článkov a vyše megabajt textu. Takáto je bilancia už štvrtého ročníka súťaže WikiJar strednej a východnej Európy na slovenskej Wikipédii. Cieľom súťaže je obohatiť Wikipédiu o kvalitné články o reáliách tohto európskeho regiónu.

Už len autorské články

Organizátori tohto roku pristúpili k radikálnej zmene – do súťaže bolo možné prihlásiť len články, ktoré boli pôvodnou tvorbou autora, a teda nešlo o preklady článkov z inojazyčných Wikipédií. Organizátori si od tohto rozhodnutia sľubovali najmä vyššiu kvalitu článkov a zdá sa, že sa ich očakávania naplnili.

Okrem hlavnej kategórie, kde bolo možné prispieť článkom na ľubovoľnú tému týkajúcu sa regiónu strednej a východnej Európy okrem Slovenska, bola ustanovená osobitná kategória týkajúca sa špecificky žien. Podobne ako iné Wikipédie, aj tá slovenská zápasí s nedostatkom článkov o významných ženách. Organizátori sa preto rozhodli takouto formou poukázať na pretrvávajúci problém zaostávajúcej reprezentácie žien v encyklopedických textoch a dopomôcť k jeho zmierneniu.

Neradno opomenúť, že redaktori mali v dôsledku pandémie obmedzené možnosti prístupu k odbornej literatúre. Verejné knižnice a pracoviská na niekoľko mesiacov zavreli svoje brány, a teda súťažiaci museli siahnuť do vlastných domácich knižníc, k literatúre dostupnej na Internete a poprípade do knižných internetových obchodov.

Nový článok takmer každý deň

Jednoznačným šampiónom tohto ročníka sa stal redaktor ScholastikosSVK, ktorý pridal celkovo 56 článkov s veľkosťou vyše 600 kilobajtov, vďaka čomu získal prvé miesto v oboch kategóriách. Ak sa na to pozrieme podrobnejšie, Scholastikos prispel novým článkom takmer každý deň.

Redaktor Robert Jahoda do kategórie originálnych článkov prispel síce „len“ priatimi článkami, no vďaka ich prepracovanosti a rozsahu získal dostatok bodov pre dosiahnutie druhého miesta.

Usilovne pracoval aj Jetam2, redaktor a správca slovenskej Wikipédie, ktorý prispel celkovo 42 článkami do oboch kategórií a získal celkovo 213 bodov. V kategórii originálnych článkov získal tretie miesto a v kategórii článkov o ženách druhé miesto.

Napokon výherné umiestnenie sa ušlo aj redaktorovi Andrej-airliner. Aj jediný článok, ktorým sa Andrej do súťaže zapojil, mu vďaka výraznej kvalite a rozsahu vystačil na tretie miesto v „ženskej kategórii“. Výhercovia získavajú poukážky na nákup v kníhkupectvách Martinus.

Súťaže sa zúčastnili aj redaktori Luppus, Sokol Kat, Pe3kZA, Ján Kepler, Armin, RI99, Pelex a Nelliette. Spustenie súťaže organizačne pripravil redaktor Luky001 a dotiahol ju redaktor Lišiak, ktorý bol spolu s redaktorkou Akdar a redaktorom-správcom OJJ-om členom poroty.

Podrobnejšie údaje o vyhodnotení súťaže nájdete na tejto wikipedickej stránke.

Dávid Štefan

Na obrázku Monastier Studenica, pamiatka Svetového dedičstva UNESCO v Srbsku. Autor: Marcin Szala (Wikimedia Commons)