WikiJar 2023

Jarná súťaž na tému stredná a východná Európa

Prvý jarný deň tradične začína jarná súťaž na tému stredná a východná Európa, končí sa posledný májový deň. Tentokrát sa na Slovenskej Wikipédii uskutočnil už 7. ročník. Wikimedia Slovensko túto súťaž podporila organizačne.

Do aktivity sa zapojilo 7 redaktorov, ktorí spolu vytvorili 124 článkov. Naopak, o Slovensku vzniklo 244 článkov na ostatných zapojených Wikipédiách. Počet redaktorov zapojených do súťaže na sk.wiki zostal počas ostatných pár rokov viac-menej rovnaký. V porovnaní s ročníkmi 2021 a 2022 však počet článkov stúpol približne o sto čo je celkom slušný výsledok. Treba však poznamenať, že 61 z nich napísal jeden z redaktorov, Gitanes232. Wikimedia Slovensko články ako také okrem splnenia formálnych pravidiel nehodnotila, ale tomuto redaktorovi sa rozhodla poslať menšiu pozornosť. V rámci celej súťaže sa Slovenská Wikipédia umiestnila na 21. z 27. miest. Prvá bola Ukrajinská Wikipédia s 945. článkami.

Aké články vznikli o ostatných krajinách na Slovenskej Wikipédii? Napríklad tieto: