Zapojte sa

Wikimedia Slovensko je dobrovoľnícka organizácia a plne závisí na snahe a ochote jej členov, podporovateľov a pomocníkov. Aj občasná pomoc nám pomôže v našej misii za slobodné vedomosti.

Každá pomocná ruka je dobrá, preto sa neváhaj kedykoľvek ozvať, navrhnúť sa na nový projekt, oživiť starší a pod. V súčasnosti hľadáme (hlavne) takých pomocníkov:

žiadateľ grantov
príprava textu žiadosti o grant, popisné stránky na wiki-projektoch o daných grantoch
grafik
prioritne webová stránka, neskôr aj letáky, brožúrky atď (nárazová práca)
prekladateľ
stanovy, výročné správy do angličtiny; informačné / propagačné materiály z angličtiny/češtiny/esperanta
pisateľ informačných / propagačných textov
na webovú stránku, do médií…
vzťahy s verejnosťou
informačné kampane, zháňanie reklamných partnerov

Pomoc pre konkrétne projekty

Wiki miluje pamiatky (prebiehajúci projekt)
informovanie médií, zháňanie partnerov
spolupráca so školami (pripravovaný projekt)
koordinácia, asistencia na Wikipédii, zháňanie partnerských škôl
webová stránka
grafika, texty