Wiki miluje pamiatky

Siedmy ročník súťaže začína v septembri 2019.

Wiki miluje pamiatky (angl. Wiki Loves Monuments) je medzinárodná fotografická súťaž, v ktorej sa účastníci snažia čo najlepšie nafotiť kultúrne pamiatky. V roku 2012 sa súťaže po prvýkrát zapojila aj slovenská Wikipédia a v roku 2019 organizujeme už siedmy ročník tejto súťaže.

Cieľ súťaže

  • Obohatenie projektov Nadácie Wikimedia o slobodné médiá (fotografie) pamiatok nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky.
  • Fotografická dokumentácia najväčšieho možného množstva pamiatok na území Slovenskej republiky a ich sprístupnenie pomocou slobodných licencií.
  • Zvýšenie záujmu o slovenské kultúrne dedičstvo medzi slovenskou a zahraničnou verejnosťou.
    Víťazná fotografia z ročníka 2017