Zmena názvu nie je jedinou zmenou: slovenskí wikimediáni majú veľké plány!

Dňa 4. 5. 2019 sa v priestoroch Progressbaru na Dunajskej ulici 14 v Bratislave zišli členovia a podporovatelia občianskeho združenia Wikimedia Slovensko, ktoré podporuje Wikipédiu a jej sesterské projekty na Slovensku. Prijali nové stanovy združenia a zvolili si nové predsedníctvo a revíznu komisiu. Rovnako tak diskutovali o budúcom smerovaní združenia a jeho projektoch.

Hlavnou zmenou je zmena názvu z Wikimedia Slovenská republika na Wikimedia Slovensko. Stanovy boli prepracované a modernizované. Reflektujú tak súčasnú situáciu a kladú dôraz na moderné technológie a inovatívne postupy súčasných organizácií.

Tento rok združenie zrealizuje minimálne tri projekty, ktoré sa sústredia na európsky región, ale aj na celý svet. Menovite ide o súťaž WikiJar strednej a východnej Európy (WikiSpring CEE), ktorej zámerom je lepšie spoznať európske regióny. Po ročnej prestávke sa vráti obľúbená celosvetová súťaž Wiki miluje pamiatky (Wiki Loves Monuments). Táto fotografická súťaž je zameraná na dokumentáciu pamiatok a kultúrneho dedičstva po celom svete a ich sprístupnenie pod slobodnou licenciou Creative Commons pre každého. Uskutoční sa aj druhý ročník súťaže Ázijský mesiac Wikipédie (Wikipedia Asian Month), ktorej cieľom je zlepšiť pokrytie ázijských tém na Wikipédiách.

V stave plánovania sa nachádza upravovací maratón (edit-a-thon) k 30. výročiu Nežnej revolúcie, ktorý by sa mal uskutočniť v spolupráci s kolegami z českej Wikimedie.

Posilnená bola aj personálna stránka a za predsedu združenia bol zvolený Matej Grochal a podpredsedovia sú Dávid Štefan a Radoslava Semanová. Revíznu komisiu tvoria Patrik Kunec a Lukáš Mikulec.

V tomto roku by sme radi zrealizovali aj viac projektov, záleží to však aj na ľudských zdrojoch. Chceli by sme Vás preto povzbudiť, aby ste sa k nám pridali v našom poslaní šírenia voľných vedomostí.

Wikimedia Slovensko