Wikipédia spúšta súťaž Jar strednej a východnej Európy

Medzinárodné logo súťaže

Na najpopulárnejšej internetovej encyklopédii, Wikipédii, bola odštartovaná súťaž WikiJar SVE 2015, do ktorej sa môžte zapojiť napísaním článku priamo na Slovenskú Wikipédiu. Táto súťaž prebieha v približne dvadsiatich piatich krajinách pod názvom CEE Spring a jej cieľom je zvýšiť povedomie o kultúre, prírodných pamiatkach, zaujímavých osobnostiach a momentoch histórie v regiónoch strednej a východnej Európy.

“Wikipédiu čítajú prakticky všetci ale nie všetci vedia, že ju môžu aj sami vylepšiť. Aj touto súťažou pozývame ľudí, aby sa z čitateľov stali spoluautormi.”, vyjadril sa Michal Matúšov, spoluzakladateľ a predseda občianskeho združenia Wikimédia Slovenská republika, ktoré súťaž organizuje.

Po skončení súťaže (31. mája 2015) vyberie porota najlepších prispievateľov a odmení ich zaujímavými cenami. Súťažiaci môžu písať o čomkoľvek súvisiacom so strednou a východnou Európou (s výnimkou Slovenska), napríklad o geografii (mestách, riekach, národných parkoch), kultúre (spisovateľoch, hercoch), histórii (panovníkoch, historických regiónoch), miestnej vede, politike, jazykoch a pod.

Do súťaže venovala cenu aj SKEJ – Slovenská esperantská mládež, a to pre najlepšieho autora článkov s témou esperanta. “Esperanto je poľským kultúrnym nehmotným dedičstvom ale svojím vplyvom ďaleko presahuje hranice tejto krajiny”, komentoval zástupca SKEJ podporu súťaže.

Podrobnejšie informácie o súťaži nájdete: https://sk.wikipedia.org/wiki/WP:SVE

Novinky sú zverejňované v udalostiach na facebooku aj Google+