Wikimedia Slovenská republika je uznaná za oficiálnu Wikimedickú Skupinu používateľov!

25. júna 2018 Komisia pre pridružené organizácie Nadácie Wikimédia uznala Wikimediu Slovenská republika za svoju oficiálnu Skupinu používateľov! Toto uznanie je významným míľnikom, ktorý uzatvára jednu kapitolu nášho života a otvára nám bránu do nového sveta.

Čo prináša uznanie za Skupinu používateľov?

A čo to vlastne to uznanie je?

Po prvé: Sme a naďalej ostávame slovenským Občianskym združením. Na našej právnej forme sa nič nemení.

Jadro veci: Uznanie znamená, že Nadácia Wikimédia (organizácia, ktorá spravuje Wikipédiu a jej sesterské projekty a na najvyššej úrovni reprezentuje wikimedické hnutie) deklarovala, že Wikimedia Slovenská republika naozaj zdieľa jej víziu sveta, kde každý človek môže slobodne zdieľať všetky vedomosti ľudstva a zároveň spĺňa základné štandardy kvality. Vlastne sa tým upravujú naše vzťahy.

Uznanie Nadáciou Wikimédia je akýmsi oficiálnym „uvítaním“ do organizovaného wikimedického hnutia – potľapkaním po pleci a vpustením do klubu. Zatiaľ čo wikimedické hnutie je veľmi inkluzívne a víta prácu aj neuznaných skupín (akou sme aj my boli až doteraz), uznanie za Pridruženú organizáciu dáva ďalšie výhody a zvyšuje status organizácie. Napríklad od roku 2020 budeme pozývaní na Wikimedický Summit, vrcholové stretnutie organizovanej časti wikimedického hnutia. Naposledy sme na takom stretnutí (vtedy bolo trochu inak koncipované a volalo sa „Konferencia Wikimedie“) boli v 2013, keď boli podmienky pre účasť voľnejšie. Tiež máme jednoduchší prístup ku grantom a povoleniam na použitie chránených známok.  Vďaka uznaniu sme tiež viac „budúcnosti-vzdorný“; doterajší vývoj totiž ukazuje, že uznanie naberá v hnutí na dôležitosti.

Poznámka bokom: Od roku 2013 Nadácia Wikimédia používa 3 druhy Pridružených organizácií:

  • Národné organizácie (ľudovo „pobočky“), ktoré pracujú v rámci celého štátu
  • Tematické organizácie, ktoré pracujú v rámci istej témy, typicky medzinárodne
  • Skupiny používateľov, kde každá organizácia začína a môže sa vyvinúť na  Národnú alebo Tematickú organizáciu, prípadne ostať Skupinou používateľov, ak sa tematicky nehodí na žiaden iný druh

Bola to dlhá cesta

Zo začiatku sme používali toto pekné logo od Jozefa Kováča

Keď sme sa ako partia redaktorov slovenskej Wikipédie prvýkrát stretli s úmyslom založiť organizáciu, písal sa ešte rok 2011. Jasne sme cielili byť „pobočkou“, hlavne preto, že vtedy ešte iné typy organizácií neboli.

Onedlho sa však podmienky zmenili a ocitli sme sa na rázcestí: ísť na Pobočku alebo Skupinu používateľov?

Nakoniec sme sa rozhodli pre Skupinu používateľov a keď sme doriešili aj posledné problémy s našim názvom, boli sme uznaní!

V medzinárodnom prostredí tak používame názov „Wikimedians of Slovakia“ („Wikimediáni zo Slovenska„). Ešte čas a Valné zhromaždenie ukáže ako to ovplyvní náš názov v stanovách…

Na tomto mieste by som tiež rád poďakoval všetkým, ktorí pridali ruku k dielu a pracovali na našom uznaní! Ďakujem!

A čo ďalej?

Na blízkej budúcnosti sa uznaním nič nemení. Stále budeme podporovať ľudí na Slovensku aby viac čítali a písali Wikipédiu, nahrávali svoje fotky na Wikimedia Commons a spolu s našimi spriaznenými organizáciami (Creatice Commons Slovensko, SOIT – Spoločnosť pre otvorené informačné technológie, E@I – Edukácia@Internet a ďalšie) budeme podporovať vzdelanosť a slobodnú kultúru.

Ako sa budeme vyvíjať v budúcnosti závisí aj od vás! Ako občianske združenie majú u nás najväčšie slovo Riadni členovia na Valnom zhromaždení. Takže, keď sa prihlásite za člena, budete tvoriť budúcnosť!

Od začiatku sme cielili na uznanie za Pobočku. A pri istej snahe, rozvoji a stálom zlepšovaní sa, sa tam o nejaký čas dostaneme. Ale bude to spoločná cesta!

Aby ste už nezmeškali nič dôležité, prihláste sa na odber noviniek: