WikiJar strednej a východnej Európy 2019

V priebehu 22. marca až 31. mája sa 15 redaktorov zapojilo do tretieho ročníka súťaže WikiJar strednej a východnej Európy

Kostol sv. Jána v Kremnických Baniach

na slovenskej Wikipédii. Cieľom tejto medzinárodnej súťaže je zlepšiť počet a kvalitu wikipedických článkov o stredo a východoeurópskom regióne. Tento rok sa do nej zapojilo 27 jazykových verzií Wikipédie vrátane našej slovenskej.

Na slovenskej Wikipédii bolo vďaka súťaži vytvorených 171 článkov, ktoré v 11 tematických celkoch mapujú 14 krajín regiónu. Najpopulárnejšími krajinami tohto ročníka sa stali Česko, Rumunsko, Bulharsko a Poľsko. Najviac článkov sa týkalo histórie, prírody/geografie a kultúry.

Súťažilo sa v dvoch kategóriách: originálne články a preklady. V každej kategórii porota ocenila prvých troch redaktorov. Porota hodnotila kvantitatívne štatistiky no aj kvalitu článkov po obsahovej, štylistickej stránke a aj po stránke využitia bibliografických a internetových zdrojov v článku. Výhercovia dostanú poukážky do kníhkupectva Martinus v hodnote 10 až 50 eur.

Výhercami za kategóriu Preklady sú redaktori: na prvom mieste Petinoh, na druhom mieste Niegodzisie a na treťom mieste KuboF Hromoslav. 

Výhercami za kategóriu Originálne články sú: na prvom mieste Gitanes232, na druhom mieste Belisarius~skwiki a na treťom mieste Pe3kZA.

Všetkým výhercom srdečne blahoželáme a ostatným súťažiacim ďakujeme za účasť a skvalitňovanie obsahu slovenskej Wikipédie.

Ďalšie informácie o súťaži, o krajinách ktoré sa tento rok zapojili, ale aj samotné články môžete nájsť na projektovej stránke súťaže: https://sk.wikipedia.org/wiki/Wikipédia:WikiJar_SVE_2019, alebo na Facebooku: https://www.facebook.com/WikimediaSK/?ref=aymt_homepage_panel&eid=ARC3k-e3dXNymytTXMuoMbeYUJmGz0a-mdUNFXEGxsvR67iU6sy-QK7g8I2-qZ7x-1ijD7Vd5MHnz_H4

Kvantitatívnu zložku hodnotenia nájdete tu.