Valné zhromaždenie 2019

Pozývame Vás na Valné zhromaždenie občianskeho združenia Wikimedia Slovenská republika, ktoré sa bude konať 4. mája 2019 o 13:00 v Bratislave v Progressbare na Dunajskej 7495/14 v Bratislave.

Program Valného zhromaždenia:

 • Prezentácia, kontrola členstva
 • Bilancia predchádzajúceho roka 2018:
  Projekty – WikiEdit: Slovenská ľudová kultúra
  WikiOnTheRoad
  Ázijský mesiac
  Administratíva a jej súčasný stav
  Majetkový stav
  Voľba predsedníctva a revíznej komisie
  Úprava stanov – postup a možnosti
 • Projekty plánované na ďalší rok 2019:
  WikiEdit na tému environmentalistika
  WikiOnTheRoad (Wiki na školách)
  WMP Súťaž – september 2019
  Enviromentálny editathon
  Ďalšie pripomienky a návrhy
 • Dlhodobé ciele:
  Propagácia v radoch širšej verejnosti
  Možnosť prijatia zamestnanca (2020?)
 • Ďalšie pripomienky a návrhy
 • Záver

 

Tešíme sa na Vašu účasť!

Matej Grochal
Za predsedníctvo o. z. Wikimedia Slovenská republika