Prekladateľ (angličtina)

  • preklad stanov, výročných správ do angličtiny
  • preklad informačných/propagačných materiálov z angličtiny

Add a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.