Wikimedia Slovenská republika ponúka 3 druhy členstva: RiadneSympatizantské a Čestné. Riadni členovia tvoria základ organizácie, majú právo voliť a byť volení. Sympatizujúci členovia predovšetkým vyjadrujú svoju podporu organizácii, jej myšlienkam a cieľom alebo projektom, ktoré podporuje. Čestné členstvo je udeľované valným zhromaždením za výnimočné zásluhy. Viac o členstve je v stanovách. Svojím členstvom, aj keď bez aktívnej účasti, pomáhate Wikimedii, Wikipédii a ďalším projektom.

Členmi môžu byť fyzické aj právnické osoby.

Podmienky

 • u fyzických osôb vek viac ako 15 rokov
 • súhlas s cieľmi a stanovami združenia
 • včasná úhrada členského poplatku
  • riadne členstvo: 10 €/rok
  • riadne členstvo pre študentov, zdravotne ťažko postihnutých a sociálne slabších: 5 €/rok
  • sympatizantské členstvo: 1 €/rok

Postup

 1. vytlačte si prihlášku
 2. vyplňte a papierovou poštou ju odošlite na adresu združenia alebo ju osobne odovzdajte jednému z členov predsedníctva
 3. predsedníctvo vás informuje o prijatí alebo zamietnutí
 4. podľa pokynov predsedníctva zaplaťte členský poplatok (na náš účet alebo osobne)

Iné postupy

V prípade, že by vám tento postup robil problémy kontaktujte združenie.