2% v roku 2017

Priaznivci slobodného vzdelávania – obraciame sa na vás s prosbou o podporu. Wikimedia SK je prijímateľom 2% z daní z príjmov a preto si vás týmto dovoľujeme požiadať o poukázanie časti vašich daní našej organizácii. Aj vďaka vašim príspevkom budeme môcť podporovať Wikipédiu a jej sesterské projekty aj nasledujúci rok.

Sme organizácia s jasnou víziou – vzdelanie musí byť slobodné a dostupné všetkým; a to v najvyššej možnej kvalite! Každý náš krok smeruje k naplneniu tejto vízie, či už je to prednáška, súťaž alebo spolupráca s archívom.

Podpora slobodného vzdelávania na Slovensku z vašich príspevkov je pre nás prioritou. Ďakujeme všetkým vám, ktorí pomôžete!

Názov: Wikimedia Slovenská republika
Sídlo: Dom služieb ALFA, Februárová 1478/2, 958 01 Partizánske
Právna forma: občianske združenie
IČO: 42277591 (zvyšné políčka za lomkou „/“ nechajte prázdne)

 

Postup

Ak ste fyzická osoba-zamestnanec

2% z dane môžete venovať jednému uchádzačovi, minimálna suma je 3 €.

Na preukázanie dane potrebujete:

  1. do 15. februára 2017 požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň
  2. požiadať zmestnávateľa o vyhotovenie Potvdenia o zaplatení dane (tlačivo vo formáte .pdf na tlač alebo vo formáte .odt na úpravu)
  3. vyplniť Vyhlásenie o poukázaní dane (použite naše predvyplnené tlačivo vo formáte .pdf na tlač)
  4. doručiť obe tlačivá príslušnému daňovému úradu v mieste bydliska do 30. apríla 2017
Podrobnejší návod

Ak ste fyzická osoba, ktorá si daňové priznanie podáva sama

2% z dane môžete poukázať jednému uchádzačovi, minimálna suma je 3 €. Poukázať ich môžete priamo v daňovom priznaní – do 31. marca 2017.

Podrobnejší návod

Ak ste právnická osoba

2% z dane môžete poukázať viacerým uchádzačom, minimálna suma pre každého príjemcu je 8 €. Poukázať ich môžete priamo v daňovom priznaní – do 31. marca 2017.

POZOR! Ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na poskytnutie finančného daru vo výške 0,5%. Ak právnická osoba túto podmienku nesplní, môže v tomto roku poukázať maximálne 1% z dane.

Podrobnejší návod

Čo sme už spravili

Čo plánujeme spraviť v 2017

  • preplácať cestovné náklady fotografom, ktorí fotia pre Wikipédiu
  • vytvoriť informačné materiály, letáky o Wikipédii
  • spolupracovať na medzinárodnej etnologickej wiki expedícii
  • zorganizovať upravovacie maratóny na Wikipédii
  • viesť školenia a prednášky
  • spolupracovať s archívmi a knižnicami na uvoľnení a zverejnení ich materiálov

tiež oceníme vaše návrhy a odporúčania!

Ako inak pomôcť